kontakt daňová přiznání daňová evidence podvojné účetnictví mzdová agenda podnikatelské úvěry ekonomické poradenství kontaktní formulář

ekonomické poradenství

 

Kalendář daňových událostí

 

Leden 10.1. pondělí

spotřební daň
- splatnost daně za listopad 2004

25.1. úterý

spotřební daň
- daňové přiznání za prosinec 2004
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za prosinec 2004 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 4.čtvrtletí a za prosinec 2004
- souhrnné hlášení za 4.čtvrtletí 2004

31.1. pondělí

daň silniční
- daňové přiznání a daň za rok 2004

daň z nemovitostí
- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2005

Únor 9.2. středa

spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2004

15.2. úterý

daň z příjmů
- podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

21.2. pondělí

daň z příjmů
- vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2004

25.2. pátek

spotřební daň
- daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za leden (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za leden

Březen 14.3. pondělí

spotřební daň
- splatnost daně za leden

15.3. úterý

daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň

25.3. pátek

spotřební daň
- daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za únor

31.3. čtvrtek

daň z příjmů
- přiznání k dani a daň za rok 2004

Duben 11.4. pondělí

spotřební daň
- splatnost daně za únor

15.4. pátek

daň silniční
- záloha na daň za 1. čtvrtletí

25.4. pondělí

spotřební daň
- daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za březen (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1.čtvrtletí

Květen 10.5. úterý

spotřební daň
- splatnost daně za březen

25.5. středa

spotřební daň
- daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za duben (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za duben

31.5. úterý

daň z nemovitostí
- splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")

Červen 9.6. čtvrtek

spotřební daň
- splatnost daně za duben

15.6. středa

daň z příjmů
- pololetní a čtvrtletní záloha na daň

27.6. pondělí

spotřební daň
- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za květen (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za květen

30.6. čtvrtek

daň z příjmů
- přiznání k dani a daň za rok 2004

daň z nemovitostí
- splatnost 2.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)

Červenec 11.7. pondělí

spotřební daň
- splatnost daně za květen

15.7. pátek

daň silniční
- záloha na daň za 2. čtvrtletí

25.7. pondělí

spotřební daň
- daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červen (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen - souhrnné hlášení za 2.čtvrtletí

Srpen 9.8. úterý

spotřební daň
- splatnost daně za červen

25.8. čtvrtek

spotřební daň
- daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červenec (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za červenec

31.8. středa

daň z nemovitostí
- splatnost 1.splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

Září 9.9. pátek

spotřební daň
- splatnost daně za červenec

15.9. čtvrtek

daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň

26.9. pondělí

spotřební daň
- daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za srpen (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za srpen

30.9. pátek

daň z nemovitostí
- splatnost 3.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)

Říjen 10.10. pondělí

spotřební daň
- splatnost daně za srpen

17.10. pondělí

daň silniční
- záloha na daň za 3.čtvrtletí

25.10. úterý

spotřební daň
- daňové přiznání za září
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za září (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3.čtvrtletí

Listopad 9.11. středa

spotřební daň
- splatnost daně za září

25.11. pátek

spotřební daň
- daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za říjen (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za říjen

30.11. středa

daň z nemovitostí
- poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

Prosinec 12.12. pondělí

spotřební daň
- splatnost daně za říjen

15.12. čtvrtek

daň z příjmů
- pololetní a čtvrtletní záloha na daň

daň silniční
- záloha na daň za říjen a listopad

27.12. úterý

spotřební daň
- daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za listopad (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za listopad