GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. | Naše služby

GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Zaslat poptávku

Naše služby

Hlavní služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví Zpracováváme na ekonomickém software Money S3, Money S4, Money S5 od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. podnikatelům fyzickým osobám, právnickým osobám a příspěvkovým…

více >>

Zpracování daňových přiznání

Zpracování veškerých daňových přiznání provádíme včetně všech předepsaných příloh. Všechna daňová přiznání za naše klienty odevzdáváme na finančních úřadech, přehledy o ročním zúčtování na České…

více >>

Zpracování komplexní mzdové agendy

Provádíme komplexní zpracovávání komplexní mzdové agendy. Naše služby pro nově vzniklé organizace: Předání potřebných podkladů klientovi k zjištění informací o zaměstnanci …

více >>

Daňové poradenství

Společnost GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o a její dceřiná společnost gtbrno.cz, s.r.o. je zapsaná v seznamu právnických osob, zaevidovaných v Komoře daňových poradců. Datum zaevidování: 25.02.2010

více >>

Účetní a ekonomické poradenství

Samozřejmostí a doplněk k vedení účetnictví je zajištění účetního a ekonomického poradenství klientům i externím firmám, které si zpracovávají účetnictví sami. Doplňkem je konfigurace účetnictví…

více >>

Účetnictví příspěvkových organizací

Pro příspěvkové organizace vedeme účetnictví a komplexní mzdovou agendu v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty č. 235/2004…

více >>

Dopňkové služby

Pořádání odborných kurzů a školení

Zajišťujeme na přání klienta školení v návaznosti na legislativní změny a danou tematiku v oblasti daní a ekonomických služeb. Zároveň v návaznosti na efektivitu práce školíme jednotlivé moduly…

více >>

Pronájem terminálového účetnictví

Společnost GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. provozuje ve smyslu licenční smlouvy s koncovým uživatelem softwarového produktu EULA provoz vlastních terminálových serverů Díky tomu, jsme schopni zajistit…

více >>

Poskytování software

Dlouhodobě se podílíme se na implementaci a nastavení ekonomických systémů Money S4 a Money S5. Jako první společnost na českém a slovenském trhu jsme se podíleli v roce 2006 na pilotním…

více >>

Money S4 a Money S5

Dlouhodobě se podílíme se na implementaci a nastavení ekonomických systémů Money S4 a Money S5. Jako první společnost na českém a slovenském trhu jsme se podíleli v roce 2006 na pilotním…

více >>

Vyjádření k pojistným událostem

Provádíme exkluzivně pro Generali Pojišťovnu a.s. v rámci účetního, ekonomického a daňového poradenství odborné vyjádření a posouzení pojistných událostí.

více >>

Zajištění auditu

Již několik let spolupracujeme s auditorskými společnostmi, externími auditory. Tyto služby jsme schopni zajistit pro veškerou klientelu dle požadavků.

více >>


Komora daňových poradců ČR