kontakt daňová přiznání daňová evidence podvojné účetnictví mzdová agenda podnikatelské úvěry ekonomické poradenství kontaktní formulář

mzdová agenda

 

 


 

 

 

Zpracováváme komplexní mzdovou agendu pro malé i velké organizace.

Naše služby pro nově vzniklé organizace:

 • Předání potřebných podkladů (dotazníků) klientovi pro zjištění informací o zaměstnanci.
 • Zaregistrování nově vzniklé firmy u MSSZ, popř. OSSZ a u příslušných zdravotních pojišťoven, Kooperativy, a.s. (zákonné pojištění zaměstnanců).
 • Sepsání pracovní smlouvy pro zaměstnance dle požadavků klienta, zajištění korekce právníkem. Vypracování a odevzdání přihlášky zaměstnance k pojištění na MSSZ, popř. OSSZ a na příslušných zdravotních pojišťovnách.

Během roku zajistíme:

 • zpracování mezd dle předaných podkladů včetně srážek ve výplatním termínu, který si určí zaměstnavatel,
 • vypracování a odevzdání přihlášek na MSSZ, popř. OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně,
 • předání příkazu k úhradě pro odvody mezd,
 • předání výplatních lístků a vyúčtování mezd, na kterých je patrný:

a) výpočet mzdy,

b) stanovení plateb pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,

c) stanovení srážek z mezd včetně záloh na daň z příjmů,

d) výše vyplacené zálohy (záloh) na mzdu.

Během roku vedeme:

 • veškerou personální evidenci zaměstnanců,
 • mzdové listy,
 • evidenční listy důchodového zabezpečení,
 • při rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem provádíme odhlášení na MSSZ, příslušné zdravotní pojišťovně, vypracování a odevzdání ELDZ a zápočtového listu včetně jeho potvrzení od Městské správy sociálního zabezpečení,
 • vypracujeme potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance.

Zastupujeme klienty při kontrolách na MSSZ (OSSZ), zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech!

Mzdy zpracováváme v účetním programu MONEY S3 firmy CÍGLER SOFTWARE, a. s.

Naše firma má sjednané pojištění "odpovědnosti za škodu účetních"!

Kontaktujte nás na našich e-mailových adresách, telefonicky nebo osobní návštěvou v naší kanceláři!